Business

CNC (Computer Numeric Control) mašine su automatizovani alati kojima se upravlja pomoću programskih naredbi modeliranih pomoću računara koji ujedno ima važnu ulogu u njihovom upravljanju. Razvoj CNC tehnologije CNC tehnologija počela je da se razvija 40-ih i 50-ih godina prošlog veka. Tadašnja tehnologija numeričke kontrole temeljila se...

Sečenje laserom je tehnologija koja za sečenje materijala koristi laserski zrak visokog intenziteta koja u sinergiji sa inertnim plinom vrši sečenje.   Uvod u lasersko sečenje   Lasersko sečenje se upotrebljava za sečenje brojnih materijala, počevši od nerđajućeg čelika (inoxa) pa do aluminijskih limova. Za neke postupke sečenja metala, kao...

Današnja tehnologija omogućava sofisticirane načine obrade metala, bilo da se radi o sečenju, zavarivanju ili drugim operacijama. Jedan od modernijih načina obrade, odnosno sečenja metala, je lasersko sečenje metala. Pojam laser je akronim koji dolazi iz engleskog govornog područja, a znači “Light Amplification by Stimulated Emission...