Proizvod

SVE POČINJE STVARNO DOBROM IDEJOM.

Kompletno rešenje koje uključuje dizajn, proizvodnju i montažu na jednom mestu.

 

Imate ideju?

 

Zakažite sastanak uz ideju, mišljenje, jednostavnu skicu ili detaljan nacrt i  brzo ćete dobiti odgovor da li možemo da zadovoljimo Vaše potrebe.

Odnos sa nama uvek znači razmenu znanja. I to je pravac kojim želimo da se ide. Vi ste ekspert za svoju ideju, mi smo stručnjaci u lancu obrade. Zajedno razgovaramo o mogućim varijacijama, poboljšanjima ili daljem razvoju.

Cilj je da ideju zamislite u potpunu koncepciju, zamišljenu viziju budućeg proizvoda. Kada je spreman, vreme je da se koncept prepusti našim konstruktorima. Tu Vaša ideja dobija formu.

 

Materijal selekcija.

Verujemo u efikasnu proizvodnju visokog kvaliteta. Da bismo to ostvarili, preduslov je da izaberemo prave materijale koji takođe ispunjavaju visoke standarde. Imamo veliku mrežu dobavljača, koja će rado pružiti pomoc u odabiru materijala kako bi se stvorila veća efikasnost, a smanjili troškovi. Polazna tačka je uvek naš kupac i najbolji proizvod.

 

Prototip

Kada je dizajn Vašeg proizvoda spreman, zajedno izrađujemo prototip. Od skice na papiru, nastaje proizvod. Prototip mora biti testiran samo za svrhu za koju je namenjen. Da li na primer, izbor materijala, funkcija i snaga funkcionišu onako kako se pretpostavljalo? Mi ćemo Vam pomoći da testirate i poboljšate svoj proizvod.

 

Nabavka materiajala

Svaka proizvodnja počinje kupovinom sirovina. Zbog toga je nabavka važan deo od samog početka. Uz pomoć našeg poslovnog sistema garantujemo punu transparentnost i kontrolu nad celokupnim procesom kupovine. Mi Vam možemo olakšati pregovaranjem, planiranjem i upravljanjem kupovinom materijala.

 

Proizvodnja

Pronalaženje najbržeg i najlakšeg rešenja u proizvodnji Vašeg proizvoda je naš osnovni cilj. Ovo nam omogućuju kvalitetne mašine za obradu lima koje nam daju fleksibilnost u proizvodnji i kvalitet. Pridržavajući se planiranih tolerancija, tokom proizvodnje neprestano pratimo i vršimo proveru kako bi proizvod bio u traženom kvalitetu.

Montaža, pakovanje, transport do kupca, sve je to o čemu možemo da diskutujemo.

Zainteresovani ste i želite stabilnog i sigurnog isporučioca Vaših komponenti ili proizvoda?

 

Kontaktirajte nas na office@laserskosecenje.rs

 

Dobrodošli kod nas.