CNC savijanje

Savijanje lima pod uglom je oblik savijanja lima gde se lim postavlja između prizme i noža i usled pritiska noža, lim se savija. Pored prizme i noža, mogu se koristiti i namenski, složeni alati za izradu posebnih oblika.

NAŠE MAŠINE

HIDRAULIČNE PRESE ZA SAVIJANJE LIMA POD UGLOM

Presa 1 Ermaksan 3100

  • savijanje lima max. širine 3 100 mm uz pritisak do 180 t
  • programsko CNC upravljanje
  • različite prizme i noževi za savijanje lima debljine do 10 mm

Presa 2 Safan 2500

  • savijanje lima max. širine 2500 mm uz pritisak do 80 t
  • programsko CNC upravljanje
  • različite prizme i noževi za savijanje lima debljine do 6 mm

Zahteve za ovu vrstu usluge slati na e-mail office@laserskosecenje.rs