CNC tehnologija obrade metala

CNC tehnologija obrade metala

CNC (Computer Numeric Control) mašine su automatizovani alati kojima se upravlja pomoću programskih naredbi modeliranih pomoću računara koji ujedno ima važnu ulogu u njihovom upravljanju.

Razvoj CNC tehnologije

CNC tehnologija počela je da se razvija 40-ih i 50-ih godina prošlog veka. Tadašnja tehnologija numeričke kontrole temeljila se na postojećim alatima i mašinama koje su bile korišćene u obradi materijala.

Njima su dodati servomotori koji su upravljali njihovim pokretima. Prekretnica u razvoju CNC mašina, ali i promeni načina procesa proizvodnje jeste razvoj računara i same elektronike.

Ovakvim inovacijama i tehnologijom omogućava se slanje programskih naredbi direktno sa računara na mašinu koja ih neposredno izvršava.

Prva CNC mašina napravljena je u Americi na Massachusetts Institut of Technology (M.I.T) i predstavljala je veliku prekretnicu u procesu proizvodnje. Za razliku od današnjih mašina, ovom mašinom se upravljalo pomoću bušene papirne vrpce.

Prednosti upotrebe CNC tehnologije

Današnja proizvodnja metalnih delova bez upotrebe CNC tehnologije je nezamisliva. Prednosti upotrebe CNC mašina su mnogobrojne. Neke od njih se ogledaju u fleksibilnosti u procesu obrade (posebno kod CNC glodalica i bušilica), preciznosti (CNC sečenje) i brzini obrade.

Međutim, jedna od najvažnijih i najvećih prednosti upotrebe CNC mašina u obradi metala jesta ta da CNC može bez posebnih napora operatera izvršiti više operacija u jednom ciklusu rada.

Kako je CNC promenio metalnu branšu?

Vreme je u poslovanju vrlo važna komponenta. Primenom CNC mašinske obrade metala vreme potrebno za izradu pojedinih pozicija se uvelike smanjuje. Osim toga, primenom CNC obrade povećava se brzina obrade, a ponovljena obrada zahteva samo pokretanje programa.

S druge strane, klasična obrada bez primene CNC tehnologije, zahteva da se prilikom ponovne obrade izvodi kompletno podešavanje kako alata tako i mašina. Osim toga, primenom CNC tehnologije, broj mašina se smanjuje, ali se povećava kvalitet krajnjeg proizvoda, pa se za izradu jedne pozicije sada može upotrebljavati jedna mašina, dok se u prošlosti upotrebljavalo njih nekoliko.

 

Za šta se sve primenjuje CNC tehnologija?

CNC tehnologija se može primenjivati u različitim operacijama koje su vezane za obradu metala, ali i drugih materijala.

Primena CNC glodalice u obradi metala pruža visoku preciznost i brzinu. Pored toga, CNC tehnologija se primenjuje kod sečenja metala laserom, sečenja plazmom, vodenim mlazom, brušenja, bušenja itd.

CNC tehnologija takođe nalazi primenu i u brojnim drugim industrijama. Jedan od primera je drvna industrija gde se CNC koristi za iste ili slične svrhe kao i kod obrade metala.