Blog

CNC (Computer Numeric Control) mašine su automatizovani alati kojima se upravlja pomoću programskih naredbi modelirani...

Hladnovaljani limovi Hladnovaljani limovi Luženi lim DD13 Hladnovaljani limovi...

Uporedna tabela kvaliteta TV Lima do 15mm debljine: Asortiman TV lima do 15mm debljina (US Steel) Uporedna tabela kvalit...

Pocinkovani lim Navedeni pocinkovani limovi su u kvalitetu DX51D Z200 (Nanos cinka 200gr/m2) Namenski se mogu poručiti ...

Aluminijumski lim Navedeni AL limovi su u kvalitetu Al 99,5 polutvrdi Namenski se mogu poručiti limovi sa nanosom cinka...

Inox hladno valjani limovi prema EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445 standardu i u sljedećim kvalitetima materijala: AISI ...